AGILITY - parkúr pre psov - úžasný šport

Víkendový AGILITY SEMINÁR v Bratislave
 
 

Tréner: Pavel Krátky

 
1. miesto ATS - Agility Tím Slovenska 2011 Eddie

reprezentant SLOVENSKA

Europa Open 2011 Rakúsko Eddie

Majstrovstvá sveta 2011 Francúzsko Eddie

Europa Open 2012 Švedsko Eddie a Lilly

Majstrovstvá sveta 2012 Česká republika Eddie

Europa Open 2013 Belgicko Eddie a Lilly 

Europa Open 2014 Maďarsko Lilly

 
 
Miesto konania:  Bratislava - Devínská Nová Ves - Park Potočná - ul. Vápencová
 
Cvičisko agility má rozmer  20 x 40 m
 
Počet účastníkov minimálne 10 tímov maximálne 15 tímov
 
 
Termín  Apríl 2015

Cena

Víkend cena 40 .- € tím

 
18. 4. 2015 sobota  cena 25 .- € tím
 
 19. 4. 2015 nedeľa  cena 25 .- € tím

Účastnícky poplatok zasielajte do 11. 4. 2015

 účet č. 2927834763/1100

IBAN: SK7911000000002927834763

VS:280415
do poznámky napíš meno + meno psa
Bez uhradenia štartovného do uzávierky akcie, nebude prihláška akceptovaná.
Štartovné je po uzávierke 11. 4. 2015 nevratné. V prípade neúčasti je možnosť účasti náhradníka.

 
Program
 
sobota
 9, 00 – 18, 00   tréning  
 12, 00 – 13, 00   prestávka

sobota 17,00 - 18,00 tréningový beh open Jumping

nedeľa
 8, 00 – 17, 00   tréning  
 12, 00 – 13, 00   prestávka

nedeľa 16,00 - 17,00 tréningový beh open Agility

 
 
 
Výcvik agility je zameraný na ideálne riešenie parkúru a vedenie psa po parkúre.
 
Seminár je vhodný pre začiatočníkov aj pre pokročilých A1, A2, A3 
milovníkov psov všetkých plemien s diagnózou " agiliťák " 
 

 
 

Jednotlivé prekážky parkúru vyrobené podľa Smernice

MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE

pre agility

Parkovanie: BEZPLATNE pri parkúre
 
Kontakt: Pavel Krátky m 0905 320 348
 
 
 
Poistenie:
Organizátor nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou a s účasťou na podujatí.
Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 
 
 
 
Partneri: