Ačko

ŠIKMÁ STENA

Áčko

Skladá sa z dvoch plôch tvoriacich písmeno A. Výška prekážky je rovnaká pre všetky tri kategórie - 170 cm. Dĺžka steny áčka je 265 - 270 cm. Šírka šikmej steny je minimálne 90 cm   a v dolnej časti má 115 cm. Na stenách sú v pravidelných vzdialenostiach 25 cm pripevnené lišty a sú 20 mm široké a vysoké od 5 do 10 mm. Kontaktné zóny sú vyznačené v dĺžke 106 cm, merané od zeme. Pomocná lišta je pripevnená najmenej 10 cm na hore a dolu od hornej hranice kontaktnej zóny. Vrchol šikmej steny je 170 cm.

AČKO je vyrobené podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

AČKO cena predaj   850.- €uro

AČKO cena nájom   280.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk