Slalom

 

SLALOM

Počet tyčí je párny, t.j. 8,10 alebo 12. Ich výška je 100 cm. Tyče majú priemer 4 cm (3 - 5 cm), sú pevne umiestnené v rovnom nemennom rade a sú od seba vzdialené 60 cm. Spravidla sa používa slalom s dvanástimi tyčkami. Slalom musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenila jeho pozícia.

SLALOM je vyrobený podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

SLALOM cena predaj   350.- €uro
SLALOM cena nájom     110.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk