Kladina

KLADINA

Výška 120 až 130 cm, šírka 30 cm. Dĺžka každej časti je 360 až 380 cm v pomere s danou výškou kladiny. Nástupná aj zostupná časť je tak vyrobená, aby neprišlo k samovoľnému odpojeniu. Nástupné aj zostupné rampy sú zabezpečené lištami pripevnenými v pravidelných odstupoch 25 cm. Lišty uľahčujú nástup na prekážku a zabraňujú prípadnému zošmyknutiu. Lišty sú 20 mm široké, 5 mm max.10 mm vysoké so zaoblenými hranami. Na nástupných a zostupných častiach rámp musia byť v dĺžke 90 cm vyznačené kontaktné zóny. V odstupe 10 cm od každej zóny nesmie byť žiadna lišta.  Kladina je stabilná.

KLADINA je vyrobená podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

KLADINA cena predaj   990.- €uro
KLADINA cena nájom   330.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk