Dialka

SKOK ĎALEKÝ

Je zostavený z dvoch až piatich elementov, ktoré sú od seba rovnomerne vzdialené. Šírka prvkov je 120 cm, hĺbka 15 cm, výška najnižšieho je 15 cm, najvyššieho 28 cm a sú mierne skosené. Prvky sú ľahko zhoditeľné. Všetky štyri rohy kompletnej prekážky sú označené tyčami vysokými 120 cm bez ostrých hrán. Dĺžka skoku ďalekého je pre jednotlivé kategórie nasledujúca:

♦ SMALL – S 40 cm ÷ 50 cm (2 elementy)

♦ MEDIUM – M 70 cm ÷ 90 cm (3 až 4 elementy)

♦ LARGE – L 120 cm ÷ 150 cm (4 až 5 elementov)

DIALKA je vyrobená podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

DIALKA cena predaj   260.- €uro
DIALKA cena nájom     85.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk