Dvojskok

DVOJITÁ SKOKOVÁ PREKÁŽKA

Tvorí sa zostavením dvoch jednoduchých skokových prekážok postavených v vzostupnej línii s výškovým rozdielom od 15 do 25 cm. Výška vyššej prekážky v kat Small a Medium je zhodná ako u skoku jednoduchého. Maximálna výška vyššej tyčky pre kat. Large je 60 cm. Maximálna hĺbka prekážky je podľa jednotlivých kategórii nasledujúca:

 SMALL – S 30 cm

 MEDIUM – M 40 cm

 LARGE – L 55 cm

Na parkúre musí byť skoková dvojitá prekážka postavená v priamom nábehu od predchádzajúcej

Skočka cena predaj   45 . - €uro

Skočka cena predaj   45 . - €uro 

Skočka cena predaj   45 . - €uro

www.agilitySK.ecco.sk