Múr

MÚR

Výška aj šírka múru sú rovnaké ako u skokovej prekážky. Hĺbka je cca 20 cm. Múr je plný. Na hornej ploche múru sú najmenej dva elementy v tvare ∩, ktoré sa dajú ľahko zhodiť. Múr musí byť prestaviteľný na všetky tri kategórie S, M, L. Výška tejto prekážky je meraná vrátane zhoditeľných prvkov.

MÚR je vyrobený podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

MÚR cena predaj   500.- €uro
MÚR cena nájom   165.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk