Stôl

Stôl

Štvorcová plocha minimálne 90 x 90 cm, max. 120 x 120 cm. Výška pre kategóriu LARGE L 60 cmMEDIUM-M a SMALL S je 35 cm. Stôl musí byť stabilný, zaistený proti preklopeniu a má nešmykľavý povrch. Stôl môže byť vybavený zariadením elektronickej časomiery (signál 5 sekúnd) s citlivou plochou z odstupom 10 cm od kraja.

Stôl je vyrobený podľa Smernice MEDZINÁRODNEJ KYNOLOGICKEJ FEDERÁCIE pre agility

Stôl cena predaj   290.- €uro
Stôl cena nájom     95.- €uro                 7 - 14 dní               

www.agilitySK.ecco.sk